\
Terug naar home Al het nieuws

Reclamebelasting: “Afschaffen is een investering die geld op kan leveren”

12 september 2017

 

BewustZW is voor het vrije ondernemerschap en heeft onder andere het speerpunt “zo laag mogelijke belastingen en deze voor zover dat mogelijk is te afschaffen”.

 

BewustZW heeft het college er vaak op gewezen dat reclamebelasting geen kerntaak van de gemeente is, niet reëel en  dwangbuis is voor ondernemers. Doel van deze belasting is freeriders die  economische baten weten toe te eigenen zonder dat ze in de kosten meedelen, aan te pakken.

 

Afschaffen is een investering die geld op kan leveren”. Meer bedrijven betekend meer werkgelegenheid, daardoor daalt de werkloosheid en dus ook het aantal mensen bij het Plein (uitkeringsorganisatie). Bovendien slaan bedrijven Zutphen over mede vanwege de reclamebelasting.

 

Tijdens de forum behandeling op 11 september 2017 over het initiatiefvoorstel de reclamebelasting voor industrieterreinen af te schaffen heeft BewustZW wederom het pleidooi gehouden tot het schrappen ervan. Belangrijk is dat de industrieterreinen aantrekkelijk en veilig blijven voor ondernemers. Daar is aandacht voor en geld voor beschikbaar.