Zorg

Zorg is in onze gemeente niet alleen één van de grootste werkgevers, het is belangrijk voor iedereen! BewustZW ziet het als een verantwoordelijkheid van de gemeente dat iedereen zorg op maat kan krijgen, zowel jong als oud.

Wonen

Wij wonen in een prachtige gemeente met veel natuur en water. Iedereen wil dit schoon, groen en veilig houden. Voor BewustZW is het helder dat onze inwoners hier veel ideeën over hebben. Wij gaan graag met u hierover in gesprek, want iedere wijk- of dorp verdient zijn eigen aanpak!

Duidelijk

BewustZW is bereikbaar voor iedereen. Voelt u zich niet gehoord? Wij luisteren graag naar u! BewustZW is hier heel duidelijk in; iedereen verdient het om gehoord te worden.

Samenwerken

Samenwerken is belangrijk. BewustZW zoekt actief de samenwerking met andere politieke partijen, inwoners, ambtenaren en natuurlijk de ondernemers en maatschappelijke organisaties. Alleen samen krijgen we het voor elkaar.

Werk

Werk is belangrijk voor iedereen en voor ons als gemeente. BewustZW is hier helder in; zorg ervoor dat werkgelegenheid blijft en zich dat bedrijven zich hier gaan vestigen. Maak Zutphen, Warnsveld en De Hoven hier aantrekkelijk genoeg voor en blijf altijd kijken naar mogelijkheden voor uitbreiding.

Financiën

Het gaat beter met de economie en daar mag iedereen van profiteren! Wel moet de gemeente altijd goed met zijn geld omgaan. BewustZW maakt zich er sterk voor dat de gemeente zich voorbereid op mindere tijden, zodat de inwoners niet de dupe daarvan kunnen worden.

Sociaal

Sociaal zijn en denken is een keuze. Wij kiezen bewust voor een sociaal gezicht. Iedereen die mee wil doen in onze gemeente, krijgt daarvoor de kans!

Economie

Onze ondernemers en het toerisme moeten ruim baan krijgen zich nog meer te ontwikkelen. Zij zijn immers de motor van onze lokale economie. Ook voor onze inwoners zoekt BewustZW naar verlaging van de lasten.

Transparant

Het is tijd dat onze gemeente echt zijn inwoners betrekt bij beslissingen. Vooraf informeren over veranderingen hoort hierbij. Om transparant te zijn moet de gemeente ook goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld door spreekuren op locatie.

Fractie

Agenda
Zaterdag 16 maart
Campagne in de gemeente

De laatste zaterdag voor de verkiezingen. Dat betekent uiteraard dat BewustZW op vele plekken in de stad en dorpen aanwezig zal zijn.

17-20 maart
Flyeren!

Wij bezorgen onze flyer huis aan huis. Daarbij houden we uiteraard rekening met ‘nee-nee stickers’. Heeft u geen flyer ontvangen, of heeft u liever het complete programma op papier? Neem gerust contact met ons op.

Woensdag 21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen

Op deze dag zijn de gemeenteraadsverkiezingen!

Wie zijn wij ?

BewustZW is als de échte lokale politieke partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de gemeente Zutphen. BewustZW staat open voor de mening van onze inwoners en zoekt actief de samenwerking. Dit leidt zeker tot beter bestuurlijk gedragen oplossingen en resultaten. Samen maken we onze stad en dorpen, dat zal ook voor de komende jaren ons doel zijn.

Voor de komende periode staan ons nieuwe uitdagingen te wachten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij die aan kunnen samen met u, bewoners, instellingen, ondernemers en verenigingen.

Raads- en forumleden van BewustZW zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Zij zetten zich in voor de belangen van Zutphen en Warnsveld en haar inwoners. De fractie staat voor  onafhankelijke gemeentepolitiek, zonder binding met welke landelijke partij ook. Met een puur op de gemeente gericht programma, probeert de fractie BewustZW een positieve invloed uit te oefenen op een goed lokaal bestuur. Iedere inwoner kan bij de fractie politieke vraagstukken onder de aandacht brengen, de fractieleden zoeken ook actief de inwoners en ondernemers op!

Het bestuur
Bert Jansen

Voorzitter

Ad Korevaar

Secretaris/Penningmeester

Tim Marks

Bestuurslid

André Holtslag

Bestuurslid

Contact
Neem contact met ons op