\
Terug naar home Al het nieuws

College bouwt WKO- installatie op gemeentehuis zonder vergunning, omwonenden verontwaardigd en boos!

 

12 september 2017

 

BewustZW zet zich in voor een transparant en openbaarbestuur. Een veilige leefomgeving en de belangen van inwoners serieus neemt.

 

Het vooraf communiceren met de inwoners en zeker volgens de letter van de wet handelen is een eerste vereiste om de inwoners in haar belangen serieus te nemen. Dat eist de gemeente van haar inwoners en treedt indien nodig handhavend op. Opvallend is dat zodra de gemeente zelf werkzaamheden uit voert het vaak niet nodig acht, of domweg vergeet vooraf vergunning aan te vragen. De vergunningplicht is voor het groter bouwen en vervangen van de 19 jaar oude “warmte-koude-opslag” (WKO) op het gemeentehuis geschonden. De omwonenden zijn verontwaardigd en boos.

 

Tijdens het technisch Blok van 11 september 2017 heeft  wethouder Sueters gezegd dat de  vergunningplicht is geschonden, haalt zijn schouders op en zegt dat de ambtenaren van elkaar dachten dat de vergunning geregeld was. Daarbij komt dat het college aan de gemeenteraad voorgesteld het WKO uit te breiden en aan te sluiten op de gebouwen museum het Hof van Heeckeren, Burgerzaal en Oude gemeentehuis. Dat vraagt een grotere capaciteit die volgens het raadsvoorstel niet zonder risico is doordat het misschien niet functioneert. De grotere capaciteit en uitbreiding van het WKO werkt ook in de weekenden, veroorzaakt meer geluid en is strijdig met de eerder met omwonenden gemaakte afspraken. Omwonenden zijn bang voor geluidhinder en schaduwwerking.

 

BewustZW heeft bewust op aangedrongen het raadsvoorstel niet eerder te behandelen voordat  het college duidelijk en aannemelijk aan de gemeenteraad heeft verantwoordt hoe een en ander is gelopen. Het wachten is nu op het college.