\
Terug naar home Al het nieuws

BewustZW zegt: jazeker is Zutphen een Regenbooggemeente!

 

02-10-2017

BewustZW heeft ook het speerpunt dat gelijk staat aan Artikel 1 van de Grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Met andere woorden BewustZW komt ook op voor de rechten van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBT+). Bijzonder is dat dat nog geen vanzelfsprekendheid is en we alert moeten blijven op de naleving van Artikel1 van de Grondwet.

De omvang van de problematiek blijkt onder meer uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In ons land ziet 5 a 7 % van de bevolking zichzelf als homoseksueel en heeft 5% ambivalente gevoelens over hun genderidentiteit. Voor Zutphen-Warnsveld betekent dit dat tussen de vijf en zesduizend burgers tot de LHBT-groep kunnen worden gerekend. Anders dan in Zutphen bleken enkele omringende gemeenten al eerder LHBT-beleid geformuleerd te hebben. In 2017 willen deze (inmiddels 46) gemeenten aandacht voor LHBT+-emancipatie duurzaam verankerd hebben in hun lokale beleid.

De Initiatiefgroep heeft zich ten doel gesteld te onderzoeken op welke terreinen in Zutphen-Warnsveld voor de LHBT-burgers een sterke vooruitgang kan worden geboekt bij hun emancipatie en sociale veiligheid. Om dat te bereiken richt de initiatiefgroep zich op relevante organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

De initiatiefgroep ziet voor de gemeente een belangrijke rol voor:

De omvang van het aandachtsgebied in de breedte van de samenleving en de urgentie van de problematiek, heeft de initiatiefgroep genoodzaakt een eerste keuze te maken voor drie speerpunten: onderwijs, ouderenzorg en gemeentelijke organisatie.

Tijdens de bespreking in het forum heeft BewustZW direct ja gezegd.