\
Terug naar home Al het nieuws

Motie “Betere blik op het s’ Gravenhof” is aangehouden

27-01-2015 – De motie “Betere blik op het s’ Gravenhof”, met als doel om te onderzoeken of de parkeerplaatsen op het s’ Gravenhof kunnen verdwijnen, is aangehouden. De motie is ingediend door alle partijen in de gemeenteraad, behoudens BewustZW en de VVD en werd besproken op 26 januari 2015 in het forum.

 

Voor BewustZW is de motie tekort door de bocht en vooral gericht op het autovrij maken van het plein gekoppeld aan het nieuwe cultuurcluster. Er is geen duidelijk kader waarmee het college aan de slag kan gaan. Zo ontbreken onder andere de economische visie, waaraan nu wordt gewerkt, de Binnenstadmonitor en het verkeerscirculatieplan.  Ook ontbreekt de werkwijze “Nieuwe Bestuurscultuur”. Deze werkwijze is van groot belang om vanaf het begin in gesprek te gaan met inwoners van de binnenstad, ondernemers en belangenorganisaties. Ook moeten de eventuele kosten van een dergelijk onderzoek in kaart worden gebracht alvorens de keuze gemaakt kan worden om het onderzoek al dan niet uit te voeren.   De motie is op aandringen van BewustZW aangehouden om het college ruimte te geven voor het opstellen van de memo/plan van aanpak. Het college heeft de toezegging gedaan om met een plan van aanpak te komen, waar onder andere in is opgenomen hoe ondernemers en bewoners bij het onderzoek betrokken gaan worden.  Met ongeveer 6 tot 8 weken is dat gereed en praten we verder over de motie.