\
Terug naar home Al het nieuws

Politiek klimaat vraagt om professionele houding

28-03-2015 – Afgelopen maandag heeft een meerderheid in de Zutphense gemeenteraad tegen het collegevoorstel gestemd om de wethouderssalarissen op te schalen naar fulltime, in lijn met de toegenomen werkzaamheden. Voor oppositiepartij BewustZW een teleurstellende uitkomst. Bij een dag extra werken hoort volgens ons ook een dag extra salaris. Andere oppositiepartijen grepen deze ‘overwinning’ aan om het falen van een minderheidscollege te benadrukken. Dat is niet terecht, zeker als je kijkt naar de redenen waarop dit voorstel is weggestemd. Ook verstoorde verhoudingen binnen de raad zijn geen verklaring voor de ontstane impasse. Politiek Zutphen heeft een ander probleem.

 

In februari koos de raad voor het doorgaan met een minderheidscollege. De huidige collegepartijen, aangevuld met de SP en BewustZW, zorgden voor een meerderheid. Wat ons betreft heeft een minderheidscollege een aantal voordelen. Het simpele feit dat een meerderheid niet meer vanzelfsprekend is, zal leiden tot transparantere processen en meer op inhoud gerichte debatten. Een college dat de oppositie voor het blok zet, zoals gebeurde met bijvoorbeeld de Kerntakendiscussie of de besluitvorming rondom het Broederenklooster, vlak voor de verkiezingen, zal niet meer gebeuren. Dat geeft ook gelijk aan dat de huidige impasse niets met een meer- of minderheidscollege te maken heeft. Ook met een ruime meerderheid in de raad kon het vorige college niet voorkomen dat er een aantal pijnlijke conflicten ontstonden.

 

Ook het wijzen naar onderlinge verhoudingen binnen de raad als oorzaak van de huidige impasse vind ik niet juist. Deze verstoorde verhoudingen, zoals ze er vlak na de verkiezingen zeker waren, zijn met name veroorzaakt door de twee eerder genoemde dossiers. Echter, partijen die destijds lijnrecht tegenover elkaar stonden, werken nu prima samen in een coalitie. En partijen die in de vorige periode samen een coalitie vormden, staan nu juist tegenover elkaar. Van oud zeer kan dus geen sprake zijn. Simpelweg terugvallen op verstoorde verhoudingen is wat mij betreft dan ook te makkelijk. Het zou bovendien suggereren dat het probleem bij de gehele raad ligt, terwijl ik denk dat het probleem juist bij een klein aantal partijen en raadsleden ligt.

 

De in februari gevoerde discussie over een minderheidscollege is een hele andere dan die van afgelopen maandag over de aanstellingen van wethouders. Natuurlijk snap ik de teleurstelling bij D66, Stadspartij en Burgerbelang, omdat zij niet hebben kunnen aansluiten bij het college, maar het is verkeerd en niet professioneel om die teleurstelling door te laten werken in een ander voorstel, zeker als je geen inhoudelijke argumenten hebt om tegen te stemmen. Rene Sueters van Burgerbelang gaf zelfs toe dat zijn partij voorstander is van fulltime salarissen, maar nu even niet omdat zij hun zin niet hebben gekregen. D66 en Stadspartij hebben zelf jarenlang een wethouder geleverd, dus als zij werkelijk zo principieel tegen passende salarissen zijn, waarom gaven hun eigen wethouders dan niet het goede voorbeeld? Alle drie de partijen hebben hun eigen geloofwaardigheid aangetast en lieten zien niet geschikt te zijn voor een plek in het college. In een coalitie moet je constructief zijn, samenwerken, altijd op zoek zijn naar oplossingen en daarmee ook flexibel, passend bij de door alle partijen gewenste nieuwe bestuurscultuur

 

Met een meer professionele raad, zonder de huidige rancune, kan ook een minderheidscollege prima uit de voeten. Niet alleen een college is verantwoordelijk, dat zijn we met zijn allen.

Tim Marks
Voorzitter en Forumlid BewustZW