\
Terug naar home Al het nieuws

Leesten Oost

BewustZW stelt raadsvraag: Laan van de Highlanders is nog steeds gevaarlijke modderbak.

 

Afgelopen week vrijdag ben ik per plaatste op bezoek geweest. Heb vastgesteld dat de door het college toegezegde en afgesproken maatregel “uiterlijk 1 december 2017 de definitieve bestrating er ligt en straatverlichting er staat” niet is nagekomen. Of heeft het college gedacht  aan 1 december 2018?

 

De zandweg lijdt tot gevaarlijke situaties doordat kinderen niet op de stoep kunnen lopen, bewoners in een rolstoel niet op straat kunnen komen en fijnstof veroorzaakt.

 

 

VRAAG: Op welke datum is de verharde weg wel gereed en is aan deze ellende een einde gekomen?