\
Terug naar home Al het nieuws

Huishoudelijke Hulp

 

30-01-2018

BewustZW zet zich al jaren in voor een zorgzame leefomgeving en neemt de belangen van de hulpontvangers en huishoudelijke hulpen serieus.

 

BewustZW is voor een werknemerscoöperatie gekoppeld aan de stichting Perspectief. Er zijn veel slechte voorbeelden van door het college opgezette en mislukte stichtingen. Bijvoorbeeld zwembad De IJsselslag, de Hanzehof, Kaardebol, Het Plein etc.

 

Ernstig, “de inwoner is het product van de gemeente geworden”. “De overheid op afstand” en te ver doorgevoerde “marktwerking” heeft zo zijn effecten. Het politieke idee “de verantwoordelijkheid op afstand te zetten en er bestuurlijk niet voor verantwoordelijk zijn” is een grote misvatting. Dat zegt BewustZW vaker. BewustZW zet zich juist in voor een transparant en open bestuur.

 

Huishoudelijke Hulp.

Is al jaren een gezamenlijk probleem voor de zowel de hulpontvanger als de huishoudelijke hulpen. In het 3-jarig proces blijkt dat de wethouder een rapport niet naar de gemeenteraad heeft gestuurd en de raad heeft onthouden van cruciale informatie dat nodig blijkt te zijn voor een goede afweging en besluitvorming. BewustZW kiest bewust voor het onderbrengen in een bestaande stichting (onder Perspectief) Dit geeft stabiliteit bij de hulpontvanger en de huishoudelijke hulpen. Perspectief is al jaren actief in de wijken en kent deze tot in de haarvaten. Hiermee voorkomen je de marktwerking met concurrentie en brengt het rust voor veel inwoners en de hulpverleners.

 

Update forum en raadsvergadering maandag 29 januari 2018

Tijdens het forum en raadsvergadering op 29 januari 2018 heeft BewustZW wederom aandacht gevraagd voor een stichting onder Perspectief. De wethouder gaf aan met Perspectief te hebben gesproken en is van mening dat het daar niet onder past. BewustZW ziet dat anders en zelfs als gemiste kans voor de hulpontvangers en huishoudelijke hulpen indien deze goede oplossing niet meegenomen wordt in het verdere proces van uitwerking naar werknemerscoörperatie.

Enkele weken geleden hebben de raadsleden Aranka Verwoort en Bert Jansen wederom vragen gesteld, met name of het dossier Huishoudelijke Hulp wel volledig is van informatie. Daarop heeft de wethouder toegezegd ‘de gestelde vragen van alle partijen per memo aan de raad toe te zenden’. Het bijzondere is dat er op 29 januari voor de raadsvergadering de toegezegde memo er nog niet is. En dat bij navraag aan de wethouder deze zegt dat ‘vrijwel alle gestelde vragen in de documenten staan’ en daarmee wordt afgedaan.

 

BewustZW heeft ook 3 van de 5 wethouders gevraagd een stemverklaring af te leggen over het waarom juist op dit belangrijke onderwerp niet unaniem steunen van het college? Wethouder 1 zei namelijk ‘dat het een vage stichting is’, wethouder 2 zegt feitelijk niets, blijft vaag en is tegen. De 3e wethouder krijgt van de voorzitter van de gemeenteraad geen gelegenheid de stemverklaring af te leggen omdat ze vindt dat deze wethouder collegiaal is aan het collegebestuur. Bijzonder, vindt BewustZW dat!

 

De rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is dat het “kaders stelt met heldere doelen en belastinggeld daarbij beschikbaar geeft”, maar ook dat resultaten meetbaar zijn.

 

 

 

 

 

BewustZW heeft de volgende bevindingen gedaan in het raadsvoorstel Huishoudelijke Hulp:

De visie ontbreekt;

Na 3 jaar collegeonderzoek en nog steeds een vaag en slecht onderbouwd verhaal, hebben we nog steeds een rommelig en onprofessioneel dossier;

Het college geeft geen richting en lijkt stuurloos in deze kwestie

De door BewustZW gevraagde optie “Stichting Perspectief verder uitwerken en voorleggen aan gemeenteraad” ontbreekt volledig op dit moment.

De goede balans tussen hulpontvangers en huishoudelijke hulpen ontbreekt , het is verwarrend voor inwoners en er is op korte termijn nog geen duidelijkheid over helaas.

Hulpontvangers en huishoudelijke hulpen zijn het slachtoffer van een (zo lijkt het) verdeeld college.

 

Conclusie

Het raadsvoorstel is niet overzichtelijk en volledig. Het college lijkt intern verdeeld of het een stichting moet worden of niet. Dat met het huidige voorstel de risico’s voor hulpontvangers en de Huishoudelijke Hulpen groter worden dan nu het geval is.

Nog erger is dat er alsnog geen zekerheid kan worden gegeven aan de Huishoudelijke Hulpen, in tegenstelling tot wat sommige partijen beweren. Het is beter nu rust te creëren en na de verkiezingen te starten met de opzet van een werknemerscoöperatie met Perspectief en om te vormen naar een betere, stevige organisatie tot brede en krachtige Welzijnsstichting. De multifunctionele buurthuizen en het Dorpshuis zouden laagdrempelig moeten worden. Dit is prettig voor alle partijen en zal voor zekerheid zorgen op de langere termijn.

 

Zutphen kan en moet beter na 21 maart 2018, de gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u het ook anders en beter? Stem dan op de lokale politieke partij BewustZW.