\
Terug naar home Al het nieuws

Forumspecial ‘Veiligheid in de binnenstad’, BewustZW was uiteraard aanwezig.

22-09-2017

Afgelopen donderdagavond werd in de Burgerzaal de forumspecial gehouden over veiligheid in de binnenstad. Aanleiding was een aantal ernstige geweldsincidenten eerder dit jaar. De avond bestond uit een presentatie verzorgd door de politie met daarin een aantal statistieken opgenomen. Vervolgens zouden drie stellingen besproken worden: “ik voel mij veilig in de binnenstad”, “wat kan ik zelf bijdragen aan veiligheid in de binnenstad”  en als laatste “met cameratoezicht zal de binnenstad veiliger worden”.

De drie stellingen zijn door de aanwezigen in groepen besproken, de daaruit gekomen punten worden meegenomen als verbeteringen door de gemeente. Helaas konden er geen concrete besluiten genomen worden.

BewustZW staat voor een veilige binnenstad, maar ook een veilige omgeving buiten de binnenstad; iedereen binnen onze gemeente moet zich overal veilig kunnen voelen. Waar dat niet het geval is, moet dat worden aangepakt. BewustZW ziet cameratoezicht als een middel in een keten van middelen. Een ander middel kan bijvoorbeeld zijn dat de gemeente, politie, horeca en  andere ondernemers weer samen in overleg gaan en elkaar op de hoogte houden over wat er gaande is in de omgeving. Input vanuit ondernemers en inwoners is van onschatbare waarde en moet serieus genomen worden; zij zien alles wat een camera nooit zal kunnen zien.

De special zelf had wat meer bezocht mogen door jongere inwoners; BewustZW pleit dan ook voor een vervolg van deze special in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op de Markt of het s’Gravenhof), zodat meer mensen kunnen en willen deelnemen aan de gesprekken. Samen maken wij onze omgeving veiliger, het is dan ook belangrijk dat iedereen zijn of haar stem daarvoor laat horen!

Heeft u zelf ideeën over veiligheid? Dan kunt u die natuurlijk altijd delen met ons via deze website en uiteraard bent u van harte welkom bij onze fractievergaderingen.