\
Terug naar home Al het nieuws

BewustZW wil Communicatieplan voor omwonenden Azc

20-01-2015 – BewustZW heeft als speerpunt dat tijdig en op de juiste manier met inwoners wordt gecommuniceerd. 

 

Het is BewustZW vaker opgevallen dat de communicatie naar de inwoners van onze gemeente niet in orde is, regelmatig te laat komt en veel beter moet. Ook in het proces rondom het te vestigen asielzoekerscentrum in de voormalige politieschool aan de Voorsterallee zijn veel zaken fout gegaan op het gebied van communicatie. Daar hebben wij het college op aangesproken en gevraagd om snel een communicatieplan op te stellen en toe te passen. Het college erkent dat de communicatie slecht is geweest en beter moet en heeft toegezegd te willen gaan werken aan een communicatieplan.

 

Begin februari, zo is de bedoeling, zal een forumvergadering aan dit onderwerp gewijd worden. BewustZW is blij met deze toezegging en hoopt dat dit bij zal dragen aan een betere verhouding tussen gemeente en omwonenden. BewustZW zal ook de komende maanden en jaren blijven toezien op een goed proces dat tot de realisatie en inpassing van het Azc moet leiden. Goede en tijdige communicatie met omwonenden, maar ook met de gemeenteraad, is hierbij essentieel.