\
Terug naar home Al het nieuws

Raad kiest voor cultuurkluster aan het ’s-Gravenhof

16-12-2014 – De gemeenteraad van Zutphen heeft unaniem gekozen voor een cultuurcluster aan het ‘s- Gravenhof. Op deze locatie (het voormalige SSR-gebouw waarvan de ingang nu nog aan de Kuyperstraat ligt) worden de musea Henriëtte Polak en het Stedelijk Museum, evenals de archeologische dienst, samengevoegd.

 

BewustZW is blij met deze keuze, temeer omdat wij zelf al in een eerder stadium deze locatie hebben genoemd als mogelijk alternatief van het omstreden Broederenkloosterplan.  Tijdens de behandeling van dit onderwerp in het forum van 1 december heeft BewustZW complimenten uitgesproken naar het college en de begeleidingscommissie voor het proces. Wij zijn blij dat de focus eindelijk weer op de inhoud ligt (wat willen we met onze culturele sector?) in plaats van stenen, staal en glas.

 

Toch moeten we kritisch blijven. Het cultuurcluster vraagt om een forse investering en de beoogde bezuiniging wordt slechts gedeeltelijk gehaald. Dat betekent dat er ook risico’s aan dit project gebonden zijn, waar de gehele raad verantwoordelijk voor is. BewustZW heeft vertrouwen uitgesproken richting het college met het oog op de uitvoering en zal de ontwikkelingen kritisch en