\
Terug naar home Al het nieuws

BewustZW zet zich in voor huishoudelijke zorg

13-10-2014 – Het amendement van de SP en BewustZW (op dat moment nog Fractie Jansen) over de huishoudelijke zorg is door de gemeenteraad aangenomen. Het wijzigingsvoorstel werd ingediend met het oog op het debat over de beleidskaders van het sociale domein.

 

Met steun van 18 van de aanwezige 26 raadsleden werd het voorstel ruim aangenomen, waarmee is vastgelegd dat voor iedereen die niet zonder kan, een mogelijkheid moet blijven om hulp in de huishouding te krijgen.

 

BewustZW heeft zich de afgelopen jaren vaker hard gemaakt voor de huishoudelijke zorg en zal dat ook de komende jaren blijven doen.